Pałac Wierzbiczany

Anna Hibner - dr n. społ. w dziedzinie psychologii

Jestem psychologiem z ponad 20-letnim stażem pracy, pracuję pod stałą superwizją. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Aktualnie jestem uczestniczką 3 roku szkoły psychoterapii w humanistyczno-egzystencjalnym nurcie Gestalt, 2 roku szkolenia Somatic Experiencing® - pracy z traumą poprzez doświadczenie cielesne oraz Providerem TRE® (ćwiczenia uwalniające od napięcia i stresu).

W pracy korzystam z wielu metod wspierających pracę terapeutyczną, pozwalających na integrację umysłu z ciałem i emocjami, w tym między innymi: Emotion Aid®, Brainspotting®, ćwiczenia bioenergetyczne Lowena, podejście Accessing your Life Force, masaż "Dotyk Motyla" - łagodna bioenergetyka Evy Reich, Access Bars®, metoda pracy z oddechem Butejko® oraz Mindfulness. Wspieram się również podejściem poznawczym, w tym Racjonalną Terapią Zachowania, coachingiem, oraz założeniami psychologii pozytywnej. Posiadam tytuł naukowy - dr n. społ. w dziedzinie psychologii. Jestem pasjonatką psychologii i stale poszerzam wiedzę na temat skutecznych sposobów wspierania rozwoju moich Klientów.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, które znalazły się w kryzysie osobistym związanym z niską samooceną, wypaleniem zarówno zawodowym jak i rodzicielskim lub czują się zagubieni, poszukują swego miejsca w systemie społeczno-kulturowym i w życiu. Z osobami poszukującymi swojej ścieżki w życiu i karierze w punktach zwrotnych, swego celu i sensu życia, osobami borykającymi się z kryzysem rozwojowym.

Pracuję również z osobami doświadczającymi stresu na co dzień, cierpiącymi z powodu zaburzeń psychosomatycznych wynikających z chronicznego stresu, wahań nastroju, odczuwającymi stany lękowe, depresyjne, a także trudności w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, np. złość, wstyd, żal, żałoba, smutek, wycofanie się itp.  Moimi Klientami są często osoby borykające się z niskim poczuciem własnej wartości i wiary w siebie; osoby w żałobie oraz doświadczające straty (partnera/-ki, dziecka, innych osób bliskich, pracy, celu w życiu), z depresją poporodową.

W pracy terapeutycznej skupiam się na empatycznym podążaniu za Klientem i jego potrzebami w nurcie pełnym akceptacji, zaangażowania i zrozumienia. Towarzyszę Klientowi w drodze do poznania pełniejszej wersji siebie, bez oceniania, czy droga, którą obiera, jest zła czy dobra.

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w trakcie ponad siedmioletniej pracy w Akademickim Centrum Medycznym, wspierając pacjentów doświadczających kryzysu zdrowotnego w związku z chorobami psychosomatycznymi (migreny, chroniczne bóle i napięcia mięśni, nerwica itp.), wielu pacjentów cierpiało  w wyniku zdarzeń zdrowotnych w obrębie układu krwionośnego (zawał, udar, nadciśnienie, arytmia). Przez trzy lata pracowałam w Centrum Zdrowia Psychicznego wspierając osoby doświadczające kryzysu psychicznego związanego z mobbingiem w pracy, kryzysem w relacjach z najbliższymi, a także osoby w kryzysie rozwojowym, czy osoby z depresją oraz zaburzeniami lękowymi. Przez dwa lata wspierałam pracę zespołu lekarzy i fizjoterapeutów Athleticomed - Centrum Leczenia Bólu i Kontuzji. Aktualnie pracuję w prywatnym gabinecie psychologicznym.